Kiedy potrzebny jest przeszczep szpiku?

Zaburzenia hematologiczne, w tym choroby nowotworowe wywodzące się z linii krwiotwórczych są pierwotnym wskazaniem do procedur, jak przeszczep szpiku kostnego. Obecnie jest to główna metoda leczenia wielu schorzeń hematologicznych, zaraz obok chemioterapii oraz stosowania leczenia biologicznego pod postacią przeciwciał monoklonalnych. Jak wygląda kwalifikacja do leczenia i w jaki sposób można oddać i pozyskać szpik kostny?

Kiedy potrzebny jest przeszczep szpiku?

Przeszczep szpiku kostnego znajduje zastosowanie w wielu schorzeniach hematologicznych. Do chorób, w których stosuje się tą metodę leczenia należy zaliczyć:
•    Przewlekłą białaczkę limfocytarną,
•    Ostrą białaczkę limfocytarną,
•    Przewlekłą białaczkę szpikową,
•    Zespół mielodysplastyczny,
•    Niedokrwistość aplastyczną.
Są to podstawowe wskazania do przeszczepienia komórek krwiotwórczych. Szpik pobierany jest od dawcy nie metodą bezpośredniej aspiracji, a za pośrednictwem hemo-plazmaferezy. Komórki multipotentne szpiku są odfiltrowywane z krwi dawcy i dostają się do koncentratora. Uzyskany koncentrat jest następnie przetaczany biorcy. W celu przygotowania biorcy koniecznością okazuje się napromieniowanie całego ciała dawką 2Gy, co pozwala wyeliminować własny szpik kostny biorcy. Po przeszczepie pacjent musi przyjmować leki immunosupresyjne, aby ograniczyć ryzyko rozwoju choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD)

Gdzie jeszcze stosuje się przeszczepy szpiku?

Przeszczepienie szpiku kostnego testowane jest również w przypadku schorzeń infekcyjnych – między innymi zakażenia wirusem HIV oraz w odtwarzaniu uszkodzeń neuronów (np. przy przerwaniu rdzenia kręgowego lub pourazowych uszkodzeniach mózgu).