Co musisz wiedzieć o szpiku czerwonym?

Szpik kostny to miękka, przypominającą nawet konsystencją galaretę, mocno ukrwiona tkanka. Położenie tej tkanki to wewnętrzna jama szpikowa kości długich oraz mniejsze szczeliny znajdujące się w zakresie istoty gąbczastej kości. Szpik składa się z tkanki siateczkowatej oraz naczyń włosowatych, które nieco różnią się od pozostałych naczyń umiejscowionych w innych częściach organizmu. Naczynia włosowate szpiku są cieńsze i wyposażone są dodatkowo w większe powierzchnie w okolicach zatokowych, przez co zapewniają właśnie lepsze ukrwienie. Szpik kostny można obrazowo porównać do sieci rybackiej, która gromadzi różnego rodzaju komórki. Wyróżniamy szpik czerwony oraz żółty.

Szpik kostny wykształca się już w fazie życia płodowego. Początkowo całość szpiku dziecka stanowi szpik czerwony ze względu na ogromne potrzeby wzrostu i rozwoju. Z czasem szpik czerwony przekształca się w szpik żółty i stanowi coraz mniejszą powierzchnię.

Szpik kostny czerwony funkcje

Szpik kostny czerwony to nieustanne miejsce produkcji oraz regeneracji komórek krwi. Odpowiada za wytwarzanie: erytrocytów (czyli krwinki czerwone, które transportują tlen do mięśni, w tym najważniejszego mięśnia sercowego oraz narządów. Erytrocyty zawierają cenną hemoglobinę), leukocytów (czyli krwinki białe, które współdecydują o odporności organizmu i walczą z patogenami: wirusami, bakteriami, grzybami czy komórkami nowotworowymi), płytek krwi (które uczestniczą w procesach krzepnięcia, co objawia się m.in. podczas gojenia ran).